Trang chủ > Quản lý dịch vụ > Lịch sử Up tin
Lịch sử Up tin
Số lượng: {{totalCount}}
#
DIAMOND
GOLD
SILVER
Xuất bản
Nháp
Chờ duyệt
Trả lại
Đã xóa
Hết hạn
Đã bán/ thuê
{{lcp.item.Name}}
{{lcp.item.Address}}
Giá: {{lcp.item.Price}} - {{lcp.item.PriceMax}} Triệu Giá thỏa thuận
Diện tích: {{lcp.item.Acreage}} - {{lcp.item.AcreageMax}} m2
Ngày tạo: {{formatDate(lcp.item.pCreatedDate)}}
Thời hạn: {{formatDate(lcp.item.pStartDate)}} - {{formatDate(lcp.item.pEndDate)}}
Lượt xem: {{lcp.item.ViewCount !== null? lcp.item.ViewCount : 0}}
Lượt gọi: {{lcp.item.CallCount !== null? lcp.item.CallCount : 0}}
XÓA LỊCH UP
UP TIN
Lịch Up tin
Đã xóa lịch
Từ {{formatDate(lcp.item.schStartDate)}} đến {{formatDate(lcp.item.schEndDate)}}
Gói up
{{lcp.item.StockQuantityOriginal}} lần
Lượt up
{{lcp.item.StockQuantityOriginal-lcp.item.StockQuantity}}/{{lcp.item.StockQuantityOriginal}}
Lịch sử up
Trạng thái:
ĐANG THỰC HIỆN
HOÀN THÀNH
ĐÃ XÓA LỊCH
HẾT HẠN
Không có bản ghi nào
LỊCH SỬ UP
Số gói up đã dùng: {{listHistorySchedule.length}} tin
{{index + 1}}.
Gói up {{item.StockQuantityOriginal}} lần
Thời gian up: Từ {{formatDate(item.schStartDate)}} - {{formatDate(item.schEndDate)}}
Trạng thái:
Đang thực hiện
Hoàn thành
Đã xóa lịch
Hết hạn
Đóng
Tin đăng này đã hết hạn nên không thể thực hiện up tin đăng
Đóng
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn